Privacy

Privacy

Meulebèèk Actief informeert u bij deze welke persoonsgegevens Meulebèèk Actief verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.
Ook het cookiebeleid komt aan de orde.

Privacy
Meulebèèk Actief respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.Meulebèèk Actief.nl, en van haar (potentiële) relaties.
Indien u een contact- of aanmeldformulier van Meulebèèk Actief invult, of ons een e-mail stuurt, geeft u ons toestemming uw gegevens te bewaren zo lang het nodig is voor de afhandeling.

Het betreft:
• Uw naam of bedrijfsnaam;
• uw adres;
• uw emailadres(sen);
• uw telefoonnummer(s);
• uw training gegevens;
• uw bankrekeningnummer.

De persoonlijke gegevens die u aan Meulebèèk Actief verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.
Uw gegevens worden alleen met uw expliciete toestemming door ons bewaard.

Doel gegevensopslag
Meulebèèk Actief bewaart uw gegevens om u te kunnen informeren, te incasseren en ter registratie.
Daarvoor gebruikt Meulebèèk Actief e-mail via Mailchimp, boekhouding software, de website www.Meulebèèk Actief.nl, facebook en eventueel andere sociale media.
Bij eventuele vragen hierover streeft Meulebèèk Actief erna om zo snel mogelijk te reageren op uw e-mail.
Meulebèèk Actief gebruikt Outlook voor haar mailverkeer. Op de server van Outlook worden gegevens bewaard.
Met Outlook wordt een verwerkersovereenkomst gesloten conform de AVG.
Lees de privacyverklaring van de betreffende Social Media om in te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Uw gegevens
Indien u gegevens aan Meulebèèk Actief verstrekt, informeert Meulebèèk Actief u per ommegaande over de ontvangen data en wijst u erop dat u deze gegevens te allen tijde kunt laten vernietigen.
Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met andere organisaties.
Meulebèèk Actief handelt conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Meulebèèk Actief legt bij contact met u de door u opgegeven gegevens vast en bewaart uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven.

Bewaartermijn
Meulebèèk Actief bewaart uw gegevens om u te kunnen berichten aangaande haar activiteiten en ontwikkelingen in het gebied.
Meulebèèk Actief bewaart uw gegevens tot 5 jaar na uitschrijving.

Inzage
Indien u een relatie met Meulebèèk Actief heeft, kunt u na schriftelijk verzoek (brief/e-mail) uw persoonlijke gegevens inzien.
Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk informeren, indien u niet meer benaderd wilt worden door Meulebèèk Actief.

Gebruik gegevens
Meulebèèk Actief gebruikt uw gegevens voor een optimale dienstverlening aan u. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.

Vragen?
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid en over uw persoonsgegevens kunt u met Meulebèèk Actief contact opnemen, door een e-mail te sturen naar: info@Meulebèèk Actief.nl

Website
U kunt de website van Meulebèèk Actief bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te delen. Onze website maakt geen gebruik van Cookies.

Andere partijen
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links en/of buttons met de website van de stichting zijn verbonden.
Deze derden dienen een eigen privacyverklaring en -beleid te hebben conform de AVG.

Eventuele klacht
Indien de Meulebèèk Actief volgens u niet handelt conform deze privacyverklaring, de eisen van de WBP en de AVG verzoeken wij u contact op te nemen via het mailadres info@meulebeekactief.nl U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Meulebèèk Actief behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit wordt op de website gemeld.